Operasjonar

Me utfører mange ulike rutineoperasjonar som mellom anna sterilisering og kastrering av hund og katt, fremmedlegemeoperasjonar, pyometraoperasjonar(livmorbetennelse), fjerning av svulstar i hud og jur, fjerning av blærestein og fjerning av analkjertlar.

Ved større operasjonar er me alltid to veterinærar. Dette for å sikre tilfredstillande overvaking av pasienten og kompetent assistanse under inngrepet. Me har eige opersjonsrom med oksygengass.

Alle pasientar som skal inn til planlagt operasjon, skal ikkje ha frokost og vere nyvaska.

Ta kontakt om du lurer på om me kan hjelpe deg og for pristilbod.