CORONA-TILTAK

VIKTIG

  • ALLE pasienter MÅ ha TIMEAVTALE .
  • Når du møter til timeavtale, så gi beskjed at du er her.
  • Fint om at faste fôr-kunder i størst mulig grad ringer/sender mail når de trenger fôr. Da setter vi det i gangen med faktura på.
  • Trenger du resept f.eks mot innvollsorm og/eller flått, send en e-post på post@dyreklinikkenisogndal.no evt ring.

Takk for forståelsen!

Om klinikken

Som første veterinær i Sogn og Fjordane byrja Gunnar Hofslundsengen med smådyrpraksis i kjellaren på Stedje på midten av 70-talet. Marknaden for smådyrmedisin var då ein heilt annan enn i dag.  På bakgrunn av stor interesse for faget og ønskje om å hjelpe dei små pasientane på best mogleg måte, vart det investert både i fagleg utvikling gjennom kurs og kongresser i tillegg til utstyr. Til dømes vart det kjøpt inn røntgenutstyr allereie tidlig på 80-talet. Etter som åra gjekk, og kundemassen auka, vart det naudsynt å få større og meir tenlege lokale. Så i 1997 opna klinikkdrifta i nye lokale her me er i dag.  

Dyreklinikken i Sogndal  er ein velutstyrt klinikk sentralt plassert i Sogndal sentrum. Det er gratis parkering rett utanfor klinikken.

Me ønskjer å tilby ei god oppleving både for pasient og eigar når de kjem til oss. Det er difor viktig for oss å halde oss fagleg oppdatert. Samstundes har me eit ønskje om å sjå den einskilde og leggje til rette for den beste løysinga for kvar og ein.